Plaatsing
De grond zodanig uitgraven dat de put zonder risico van stoten kan neergelaten worden. Op de bodem van de uitgraving een laag gestabiliseerd zand (zand + cement) van minimum 15 cm aanbrengen.
Plaats de put waterpas in de kuil zodat de ingang op de juiste hoogte komt om de afvoerleiding aan te sluiten.

Verkrijgbaar in volgende volumes(voor x aantal personen) : 1000l (3 personen), 1500l (4 personen), 2000l (5 personen), 3000l (7 personen)