Vetvanger voor woningen

Een ondergrondse vetafscheider is verkrijgbaar in verschillende volumes : 200, 300 en 500 liter

Beschrijving

Algemeen :

Vetten verontreinigen het afvalwater en belasten het rioleringsnet. Vandaar wordt steeds vaker geopteerd om vette
af te scheiden alvorens de lozing. Waar organische vetten en oliën voorkomen bijvoorbeeld in grootkeukens en restaurants en vleesverwerkende bedrijven zijn er verplichtingen en richtlijnen. Maar ook bij private woningen wordt steeds meer gekozen de vetten afkomstig van keuken en badkamer af te scheiden.

PLAATSING ondergronds:

De afscheider wordt ondergronds en liefst zo dicht mogelijk bij de vervuilende bron geplaatst. Graaf hiervoor een kuil,
voldoende groot, zodanig dat de tank mooi neergelaten kan worden. De bodem van de kuil dient bedekt te worden met
20 cm gestabiliseerd zand. Laat de tank neer in de put en sluit de buisleidingen aan. Vul de tank met water en dam simultaan de tank rondom rond aan met gestabiliseerd zand (25 cm). Indien de diepte van de afscheider tussen de bovenzijde van de tank en de oppervlakte groter is dan 5 cm of indien de afscheider zich bevindt op een plaats waar vervoer over heen komt, dient een betonnen plaat voorzien te worden rond het deksel.

Opgelet:
deze plaat dient te rusten op het gestabiliseerd zand en niet op de tank zelf.

Extra informatie

Volume

200l, 300l, 500l