Plaatsing
De grond zodanig uitgraven dat de put zonder risico van stoten kan neergelaten worden. Op de bodem van de uitgraving een laag gestabiliseerd zand (zand + cement) van minimum 15 cm aanbrengen.
Plaats de put waterpas in de kuil zodat de ingang op de juiste hoogte komt om de afvoerleiding aan te sluiten.

 

Verkrijgbaar in volgende volumes : 1000l, 1500l, 2000l, 3000l, 4000l, 5000l en 6000l